Samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne, eller andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EU-direktiv 2017/1564 i EØS-avtalen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 411 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved behandling av Innst. 411 S (2020-2021) har Stortinget enstemmig gitt samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde eller har nedsatt synsevne eller andre funksjonshemminger som vanskeliggjør lesing. Stortinget godkjente samtidig en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for samme gruppe personer som nevnt ovenfor. Ved behandlingen av Innst. 410 L (2020-2021) gjorde Stortinget vedtak om endringer i åndsverkloven som følge av dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 20.05.2021
   Votert i Stortinget 20.05.2021