Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne, eller andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EU-direktiv 2017/1564 i EØS-avtalen

Prop. 115 LS (2020-2021), Innst. 411 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 11.05.2021Innst. 411 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Ved behandling av Innst. 411 S (2020-2021) har Stortinget enstemmig gitt samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde eller har nedsatt synsevne eller andre funksjonshemminger som vanskeliggjør lesing. Stortinget godkjente samtidig en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for samme gruppe personer som nevnt ovenfor. Ved behandlingen av Innst. 410 L (2020-2021) gjorde Stortinget vedtak om endringer i åndsverkloven som følge av dette.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.05.2021

  Debattert i Stortinget 20.05.2021
  Votert i Stortinget 20.05.2021