Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)

Prop. 130 L (2020-2021), Innst. 579 L (2020-2021), Lovvedtak 135 (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet lovsaken. Lovbeslutningene er sendt til statsråd for sanksjonering. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 25.05.2021Innst. 579 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.), Endringene i statsborgerloven innebærer at kravet til oppholdstid heves fra syv til åtte år ved søknad om statsborgerskap etter hovedregelen i § 7 første ledd bokstav e. Det innføres en unntaksbestemmelse for anerkjente flyktninger slik at kravet etter gjeldende rett om syv års oppholdstid videreføres. Det innføres også en unntaksbestemmelse i statsborgerloven med kortere krav til oppholdstid for søkere med tilstrekkelig inntekt. For disse søkerne skal det stilles et krav om seks års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Endringene i integreringsloven gjelder omfanget av antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Stortinget har også behandlet et representantforslag om en bærekraftig politikk for innvilgelse av nye statsborgerskap. Forslagene ble ikke vedtatt.

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2021