Representantforslag om å innføre 120 km/t fartsgrense på motorvei

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Helge André Njåstad, Tor André Johnsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 639 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg og Helge André Njåstad om å innføre 120 km/t fartsgrense på motorvei og representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om økt tillatt hastighet for moped, jf. Dokument 8:212 S (2020-2021) og Dokument 8:265 S (2020-2021) samt Innst. 639 S (2020-2021). Det ble flertall for følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen gjennomføre en prøveordning med innføring av fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger på de nyeste og beste fire-felt motorveiene. Det er naturlig at både Statens vegvesen og Nye Veier blir involvert i prosessen med å velge ut prøvestrekninger. Representantforslagene ble for øvrig ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021