Innberetning fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2021 Innst. 490 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet innberetningen fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2020. På grunn av pandemien har ikke nemnda kunnet gjennomføre befaringer i 2020, men nemnda har deltatt på utadrettede aktiviteter, både fysisk og digitalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 31.05.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021