Representantforslag om å tillate at personer over 16 år får selge alkohol- og tobakksvarer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Sivert Bjørnstad, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 515 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om å tillate at personer over 16 år får selge alkohol- og tobakksvarer. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021