Representantforslag om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre

Dokument 8:255 S (2020-2021), Innst. 514 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Siv Mossleth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 514 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021