Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 og 236/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 og forordning (EU) 2018/1212

Prop. 136 LS (2020-2021), Innst. 598 S (2020-2021), S-delen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 598 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 11. desember 2020 om å innlemme SRD II i EØS-avtalen og EØS-komiteens beslutning av 11. desember 2020 om å innlemme gjennomføringsforordningen i EØS-avtalen. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Debattert i Stortinget 04.06.2021
   Votert i Stortinget 04.06.2021