Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

Prop. 146 L (2020-2021), Innst. 609 L (2020-2021), Lovvedtak 169 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 27.05.2021Innst. 609 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i reglene for behandlingen av straffesaker i gjeldende straffeprosesslov. Det overordnede formålet er å oppnå en mer effektiv og rettssikker straffesaksbehandling. Lovendringer vil blant annet legge til rette for økt dommerstyring, dels ved at rettens faktiske grunnlag for saksstyring styrkes, dels ved at retten gis mer effektive styringsverktøy. En særlig viktig nyvinning er en mer effektiv og vidtrekkende bevisavskjæringshjemmel. Et annen viktig endring er en innskjerping av fristen for fremstilling av personer for varetektsfengsling. Endringen er i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021