Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.)

Prop. 135 L (2020-2021), Innst. 460 L (2020-2021), Lovvedtak 147 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 18.05.2021Innst. 460 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven om at ekteskap inngått etter utenlandsk rett som hovedregel ikke skal anerkjennes dersom én eller begge parter var under 18 år da de giftet seg. Dette gjelder der partene var uten tilknytning til Norge, i form av statsborgerskap eller bosted, da de giftet seg. Hovedregelen blir dermed lik den som gjelder for personer med tilknytning til Norge da de giftet seg. Det er vedtatt to unntaksregler, blant annet av hensyn til våre internasjonale forpliktelser. Statsforvalteren skal håndtere saker etter unntaksreglene. Søksmålsfristen for å få kjent et tvangsekteskap ugyldig er er utvidet fra seks måneder til ett år.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021