Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)og endringer i stats

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 551 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Stortinget har vedtatt å samtykke til norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont Europa (2021–2027).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021