Om å utrede Riksrevisjonens virksomhet

Innst. 341 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.04.2021 Innst. 341 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Stortingets presidentskap om å utrede Riksrevisjonens virksomhet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2021

   Debattert i Stortinget 27.04.2021
   Votert i Stortinget 27.04.2021