Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen (S-delen)

Prop. 203 LS (2020-2021), Innst. 650 S (2020-2021), S-delen Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 650 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i smittevernloven, som innebærer at regjeringen får hjemmel til å gi forskrifter om bruken av koronasertifikat. Reglene skal etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat. Stortinget har videre samtykket til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forordning om koronasertifikat. Det er også vedtatt endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger, der regjeringen får hjemmel til å gi forskrifter om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon når det anses nødvendig med effektiv og sikker dokumentasjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 07.06.2021
   Votert i Stortinget 07.06.2021