Riksrevisjonens undersøkelse av Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI)

Dokument 3:12 (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Dokument fra Riksrevisjonen

Saksgang