Representantforslag om en nasjonal e-sportstrategi

Dokument 8:297 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Gisle Meininger Saudland, Hanne Dyveke Søttar, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget