Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 35 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Utenriksdepartementet

Saksgang