Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Nytte, ressurs og alvorlighet - Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Meld. St. 38 (2020-2021), Innst. 221 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 29.03.2022Innst. 221 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, der det er fremmet forslag til prioriteringsprinsipper som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten. Ved behandlingen gir Stortinget sin tilslutning til følgende tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. Kriteriene er i hovedsak en videreutvikling av kriteriene som har vært gjeldende for spesialisthelsetjenesten og for legemidler finansiert over folketrygden, og i tråd med Blankholm-utvalgets forslag, tilføyes mestring for nytte- og alvorlighetskriteriene.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 29.03.2022

  Debattert i Stortinget 05.04.2022
  Votert i Stortinget 05.04.2022