Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Meld. St. 38 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang