Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Meld. St. 38 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksgang