Samtykke til godtakelse om etableringen av inn- og utreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 231 S (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Utenriksdepartementet

Saksgang