Samtykke til godtakelse om etableringen av inn- og utreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.03.2022 Innst. 184 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket). Bakgrunnen for de nye tiltakene er å styrke Schengen-områdets indre sikkerhet. Både inn- og utreisesystemet og fremreisesystemet ligger i kjernen av Schengen-samarbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2022

   Debattert i Stortinget 17.03.2022
   Votert i Stortinget 17.03.2022