Utgreiing og planlegging av E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn (Hordfast) i Vestland

Prop. 228 S (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Samferdselsdepartementet

Saksgang