Tilbaketrekning av Prop. 228 S (2020-2021) Utgreiing og planlegging av E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn (Hordfast) i Vestland

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 09.12.2021 Innst. 98 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 13.12.2021
   Votert i Stortinget 13.12.2021