Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Prop. 233 LS (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Finansdepartementet

Saksgang