Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)

Prop. 233 LS (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Finansdepartementet

Saksgang