Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Prop. 238 L (2020-2021), Innst. 310 L (2021-2022), Lovvedtak 70 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 12.05.2022Innst. 310 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven). Lovens utgangspunkt er at skadevolderen er økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Den nye loven følger alminnelig erstatningsrett, slik at statens utbetaling til den voldsutsatte skal tilsvare det beløpet skadevolderen er ansvarlig for. På denne måten kan staten utbetale erstatning i tråd med domstolenes utmåling og samtidig fremme regresskrav mot skadevolderen for det samme beløpet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2022