Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)

Prop. 243 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.
Saken er trukket

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket