Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i straffeloven mv.

Prop. 241 L (2020-2021), Innst. 159 L (2021-2022), Lovvedtak 53 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 15.02.2022Innst. 159 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i straffelovens regler om inndragning. Endringene går i hovedsak ut på å klargjøre og presisere enkelte av de gjeldende inndragningsreglene. Blant annet presiseres virkeområdet for utvidet inndragning i straffeloven § 68, herunder lovfestes retningslinjer for hva som skal vektlegges i vurderingen av om den fakultative adgangen til utvidet inndragning skal benyttes, Samtidig klargjøres formålet med utvidet inndragning. Det er også vedtatt en presisering av godtrovurderingen for omsetningserververe i straffeloven § 72 første ledd. Det tydeliggjøres at temaet for aktsomhetsvurderingen er om erververen forstod eller burde ha forstått at det mottatte var utbytte av en eller annen straffbar handling – og at det ikke er nødvendig at erververen kjenner til eller har mistanke om den konkrete straffbare handlingen som har gitt utbyttet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.02.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2022