Representantforslag om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom

Dokument 8:10 S (2021-2022), Innst. 36 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Mímir Kristjánsson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 16.11.2021 Innst. 36 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2021

   Debattert i Stortinget 25.11.2021
   Votert i Stortinget 25.11.2021