Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

Prop. 4 L (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang