Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Prop. 8 S (2021-2022), Innst. 30 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 04.11.2021 Innst. 30 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 8 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) og Representantforslag 11 S (2021-2022) fra Rødt om strakshjelp med strømregninga for folk med dårlig råd, jf. Innst. 30 S (2021-2022). Stortinget vedtok å øke bevilgningen til bostøtte i 2021 med 202 mill. kroner for å dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne i de delene av landet med høyest strømpriser. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2021

   Debattert i Stortinget 09.11.2021
   Votert i Stortinget 09.11.2021