Tilbaketrekking av Prop. 227 L (2020-2021) Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Meld. St. 7 (2021-2022), Innst. 98 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 09.12.2021 Innst. 98 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 13.12.2021
   Votert i Stortinget 13.12.2021