Suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.11.2021 Innst. 37 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2021

   Debattert i Stortinget 07.12.2021
   Votert i Stortinget 07.12.2021