Valg av medlemmer til Norges Banks representantskap

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.12.2021 Innst. 40 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer til Norges Banks representantskap for perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2025. Julie Brodtkorb ble valgt som leder og Marianne Aasen som nestleder for representantskapet for perioden 1. januar 2022 - 31. desember 2023.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2021

   Debattert i Stortinget 07.12.2021
   Votert i Stortinget 07.12.2021