Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) (Lov-delen)

Prop. 43 LS (2021-2022), Innst. 201 L (2021-2022), Lovvedtak 56 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 17.03.2022Innst. 201 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven som vil gjennomføre EØS-regler som svarer til det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II) samt enkelte endringer i reglene om egen pensjonskonto i innskuddspensjonsloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 17.03.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2022