Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet (midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser)

Prop. 58 S (2021-2022), Innst. 151 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 15.02.2022Innst. 151 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å bevilge 250 mill. kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Ordningen skal kompensere for økte strømutgifter for perioden desember 2021 til og med mars 2022. Stortinget har dessuten vedtatt å be regjeringen løpende sikre økte bevigninger til enkeltkommuner som kan dokumentere at de ikke har fått tilstrekkelige midler til å dele ut støtte til frivillige organisasjoner i sin kommune med om lag samme dekningsgrad som stønadsordningen for private husholdninger, og komme tilbake til Stortinget med forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2022 dersom det blir behov for økte bevilgninger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.02.2022

  Debattert i Stortinget 17.02.2022
  Votert i Stortinget 17.02.2022