Representantforslag om å sikre godkjenning av medisinutdanning fra EU- og EØS-land i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.05.2022 Innst. 297 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen så raskt som mulig utrede å endre spesialistforskriften § 18 første ledd, for å åpne for at leger som har gjennomført praktisk tjeneste i annet EU-/EØS-land, etter søknad og konkret vurdering av læringsmål, kan få godkjent hele eller deler av den praktiske tjenesten som LIS1-tjeneste, samtidig som LIS1-ordningen sikres og opprettholdes. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte innen utgangen av 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2022

   Debattert i Stortinget 19.05.2022
   Votert i Stortinget 24.05.2022