Bollestad, Olaug Vervik

Bollestad, Olaug Vervik (1961-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Representant for
Rogaland 2021-2025
Medlem
Helse- og omsorgskomiteen
Ansiennitet:
10 år, 204 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Helse- og omsorgskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
26.10.2021 - 30.09.2025

Kristelig Folkeparti

Leder gruppestyret
19.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 04.11.1961 i Strand, Rogaland
 • Datter av stålverksarbeider Kåre Otto Vervik (1924-1994) og husmor/forretningsdame Grete Serigstad (1931-2013)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 2013 - 2017, KrF.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 2017 - 2021, KrF.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 2021 - 2025, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 22.01.2019-30.09.2021, Geir Sigbjørn Toskedal møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2021-14.10.2021, Hadle Rasmus Bjuland møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 22.01.2019
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 19.10.2017
  Leder, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2017 - 22.01.2019

  2021-2025

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Valgkomiteen, 26.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 26.10.2017 - 22.01.2019

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 22.01.2019

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 22.01.2019 - 14.10.2021
  Fungerende statsråd, Barne- og familiedepartementet, 07.10.2019 - 20.10.2019
  Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 20.09.2021 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jørpeland barne- og ungdomsskole 1968-1977
 • Strand gymnas 1977-1980
 • Bibelskole i Oslo, Staffeldsgate 1981-1982
 • Røde Kors Sykepleierskole i Stavanger 1984-1987
 • NKI, administrativ ledelse/økonomi 1992-1994
 • Universitetet i Stavanger, videreutdanning intensivsykepleier 1997-1999

Yrke

 • Ungdomsmedarbeider i Ryfylket og Jæren Indremisjon 1980-1984 (Permisjon 1981-1982)
 • Stavanger universitetssykehus 1987-2007 (Ulike sykepleierstillinger og lederstillinger)
 • Ryfylke og Jæren Indremisjon 1995-1997 (50 pst. stilling ved siden av 50 pst. stilling ved Stavanger universitetssykehus)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjesdal Formannskap 2003-2007
 • Ordfører Gjesdal Kommunestyre 2007-2011
 • Ordfører Gjesdal Kommunestyre 2011-2013 (Ble innvalgt på Stortinget høsten 2013)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 2007-2011
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 2011-2013 Ble innvalgt på Stortinget høsten 2013

Offentlige verv

 • Medlem Plan- og økonomiutvalget, Gjesdal kommune 2004-2013
 • Nestleder Anke- og klageutvalget, Gjesdal kommune 2004-2007
 • Varamedlem Rogaland kommunerevisjon IKS 2004-2007
 • Medlem Valgstyret, Gjesdal kommune 2004-2013
 • Medlem Jærrådet, Gjesdal kommune 2007-2013
 • 2. varamedlem Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune 2007-2011
 • 2. varamedlem Administrasjons- og lønnsutvalget, Rogaland fylkeskommune 2007-2011
 • Varamedlem Styret for IPark AS, Rogaland 2007-2011
 • Varamedlem Styret for Stavanger 2008 IKS 2007-2009
 • Leder Styret for Gjesdal Næringspark AS, Gjesdal Kommune 2007-2011
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Gjesdal kommune 2007-2013
 • Medlem Jæren Kompetanssesenter 2007-2011
 • Medlem Kommunenes Sentralforbund i Rogaland 2007-2013
 • Medlem bedriftsforsamlingen til Lyse Energi, Gjesdal kommune 2007-2013 (kommunens representant)
 • Medlem Samferdselsutvalget, Rogaland fylkeskommune 2007-2011
 • Medlem Tomte- og eiendomsutvalget, Gjesdal kommune 2007-2013
 • Medlem Styringsgruppe for Ålgård sentrum, Gjesdal kommune 2007-2011
 • Medlem Representantskapet til IVAR, Gjesdal kommune 2007-2013
 • Medlem Styret for Gjesdal bompengeselskap, Gjesdal kommune 2007-2013
 • Medlem Transportplan for Nord Jæren 2007-2013
 • Medlem Styret for Sør-Rogaland Brannvesen 2007-2013
 • Medlem Styret for Næringsfondet, Gjesdal Kommune 2007-2011
 • Medlem styret for Jærmuseet, Gjesdal kommune 2007-2011
 • Medlem Lønnsutvalget, Gjesdal kommune 2007-2013
 • Medlem Barnevernsutvalget 2010-2011
 • 1. varamedlem Vestlandsrådet 2011-2013
 • 2. varamedlem Klagenemda, Rogaland fylkeskommune 2011-2013
 • Medlem Styret for Jæren produktutvikling 2011-2013
 • Medlem Landstinget for Kommunenes Sentralforbund 2011-2013
 • Leder Vannregionsutvalget, Rogaland fylkeskommune 2011-2013

Tillitsverv i partier

 • Leder Gjesdal KrF 2004-2006
 • Studieleder Rogaland KrF 2006-2008
 • Leder Rogaland KrF 2008-2014
 • Medlem KrFs landsstyre 2008-2014
 • Medlem Krfs sentralstyre fra 2015
 • 2. nestleder KrF 2015-2017
 • 1. nestleder KrF 2017-2021
 • Konstituert leder KrF 2019-2019
 • Leder KrF fra 2021

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2017-2019