Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret)

Prop. 64 L (2021-2022), Innst. 295 L (2021-2022), Lovvedtak 66 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 10.05.2022Innst. 295 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å oppheve vedtak om overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene. Stortingets vedtak om å overføre dette ansvaret til den enkelte kommune ble fattet i juni 2017, men er ikke trådt i kraft. Med dette siste vedtaket er det bestemt at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 24.05.2022