Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Abid Raja, Grunde Almeland, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 19.05.2022 Innst. 324 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.05.2022

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 31.05.2022