Representantforslag om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Charlotte Spurkeland, Mudassar Kapur, Nikolai Astrup, Ove Trellevik Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.10.2022 Innst. 41 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Høyre om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2022

   Debattert i Stortinget 15.11.2022
   Votert i Stortinget 15.11.2022