Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 27. oktober 2022

Lene Vågslid

Helge André Njåstad

leder

ordfører