Deling av fylker og Ålesund kommune

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2022 Innst. 452 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 113 LS (2021-2022) og Representantforslag 29 S (2021-2022), jf. Innst. 452 S. Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke fra 1. januar 2024 i de to nye fylkene Vestfold fylke og Telemark fylke. Stortinget har også vedtatt å dele Troms og Finnmark fylke fra 1. januar 2024 i de to nye fylkene Troms fylke og Finnmark fylke. I vedtakene fremgår det hvilke geografiske områder fylkene skal dekke. Stortinget har også vedtatt å dele Ålesund kommune i to nye kommuner fra 1. januar 2024. De to nye kommunene er Ålesund kommune og Haram kommune. Grensen mellom kommunene følger grensen for Haram kommune slik den var før sammenslåingen 1. januar 2020. Det vises til Prop 127 S (2021-2022), jf. Innst. 467 S (2021-2022) når det gjelder vedtak om deling av Viken fylke og til Innst. 451 L (2021-2022), jf. Prop. 113 LS (2021-2022) når det gjelder endringer i inndelingslova.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2022

   Debattert i Stortinget 13.06.2022
   Votert i Stortinget 14.06.2022