Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kommunal- og distriktsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang