Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 7. februar 2023

Lene Vågslid

Kathrine Kleveland

leder

ordfører