Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner

Dokument 3:3 (2022-2023), Innst. 259 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 28.03.2023Innst. 259 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer understøtter Forsvarets operative evne gjennom effektiv og sikker kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner, og om styringen av IKT-området i forsvarssektoren har lagt til rette for effektive og sikre systemer. Riksrevisjonen fant mangler i samvirket mellom Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer som kan påvirke Forsvarets operative evne, sårbarheter i sikkerheten i Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer som gir risiko for svekket operativ evne og at Forsvarsdepartementet over tid ikke har greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne. Komiteen slutter seg i innstillingen til Riksrevisjonens anbefalinger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.03.2023

  Debattert i Stortinget 18.04.2023
  Votert i Stortinget 18.04.2023