Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Dokument 3:4 (2022-2023), Innst. 167 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 31.01.2023Innst. 167 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om innsatte i fengsel og løslatte mottar helse-, velferds- og opplæringstjenester som er tilpasset behovene deres, og som fremmer tilbakeføring til samfunnet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter seg i innstillingen til Riksrevisjonens konklusjoner om at kriminalomsorgen ikke tilrettelegger godt nok til tilbakeføringsarbeidet, at det er mangler i tjenestetilbudet de innsatte har tilgang til og at de statlige virkemidler ikke brukes godt nok. Komiteen slutter seg også til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 31.01.2023

  Debattert i Stortinget 09.02.2023
  Votert i Stortinget 09.02.2023