Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 47 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet om kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF. Stortinget ga sin tilslutning til at Statskog SF kjøper 100 pst. av aksjene i AS Meraker Brug, til en pris av 2,65 mrd. kroner, og samtykker i kapitalforhøyelse og låneopptak for dette formålet. Kjøpet foreslås finansiert gjennom en egenkapitalforhøyelse på 2,35 mrd. kroner. Resterende del av kjøpesummen, 300 mill. kroner, finansieres ved et lån fra staten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 22.11.2022
   Votert i Stortinget 22.11.2022