Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 15. november 2022

Willfred Nordlund

Solveig Vitanza

leder

ordfører