Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling forelegges for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang