Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett

Meld. St. 8 (2022-2023), Innst. 246 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 28.03.2023Innst. 246 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har handsama ei melding om "Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett". Følgjande oppmodingsvedtak vart vedteke: I Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige regelendringer for å gi personer med utviklingshemming i VTA-O varig oppfølging, uavhengig av hvilket fylke man bor i og med et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED. Oppfølgingen må kunne gis også av andre enn Nav, eksempelvis HELT MED eller vekst- og attføringsbedriftene, gjerne ved at dagens tilskudd erstattes med varig oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Regjeringen bes komme tilbake med sin oppfølging i statsbudsjettet 2024. II Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2024 med en langsiktig og forpliktende plan for hvordan en skal sikre et betydelig løft for flere VTA-plasser.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.03.2023

  Debattert i Stortinget 18.04.2023
  Votert i Stortinget 18.04.2023