Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh, Valgerd Svarstad Haugland, Eva Lian, John Alvheim og Magnar Sortåsløkken om å gi folketrygdrefusjon for medisiner mot multippel sklerose (MS)

Dokument nr. 8:50 (1996-97), Innst. S. nr. 171 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Eva Lian, John I. Alvheim, Magnar Sortåsløkken, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.04.1997 Innst. S. nr. 171 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1997