Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet)

Prop. 114 L (2022-2023), Innst. 479 L (2022-2023), Lovvedtak 112 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 01.06.2023Innst. 479 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet), jf. Innst. 479 L (2022-2023). Lovendringene innebærer en utvidelse av forskriftshjemlene, slik at departementet kan gi regler for å innføre nye tiltak med formål om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom regelverket for offentlige anskaffelser. De vedtatt endringene er en del av arbeidet med en Norgesmodell for offentlige anskaffelser, som et ledd i innsatsen for å fremme et trygt og seriøst arbeidsliv, og å bevare den norske arbeidslivsmodellen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 01.06.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2023