Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i sameloven (endringer i språkregler)

Prop. 58 L (2022-2023), Innst. 441 L (2022-2023), Lovvedtak 74 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og distriktsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2023Innst. 441 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i sameloven (endringer i språkregler), jf. Prop. 58 L (2022-2023) og Innst. 441 L (2022-2023). Endringene innebærer å dele inn forvaltningsområdet for samiske språk i tre ulike kommunekategorier. Formålet med endringen er å ta hensyn til ulikhetene i språksituasjonen og behovene i de ulike kommunene i forvaltningsområdet. Endringene innebærer blant annet også en ny bestemmelse om kommunal og fylkeskommunal språkplanlegging for å styrke og synliggjøre samiske språk.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 05.06.2023