Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for 2022

Dokument 5 (2022-2023), Innst. 452 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra OmbudSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2023Innst. 452 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for 2022. Ombudsnemnda gjennomførte to tilsyn i 2022, først hos Sjøforsvarets ledelse på Haakonsvern orlogsstasjon og deretter hos Luftforsvarets ledelse på Rygge flystasjon.Komiteen viser i innstillingen til at dette er den første årsmeldingen fra ombudsnemnda etter at den nye loven om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret tredde i kraft. Komiteen merker seg at nemdna som følge av den nye loven har foretatt gjennomgående endringer i sin administrasjon og i sin arbeidsmetode. Komiteen merker seg også at krigen i Ukraina har påvirket Ombudsnemndas internasjonale arbeid, og at krigen har gitt Norges forsvar og beredskap en aktualitet som preger Ombudsnemndas tilsyn og avdelingsbesøk.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2023

  Debattert i Stortinget 06.06.2023
  Votert i Stortinget 07.06.2023